Vårläger 2020

Anmäl kårens intresse här: Intresseanmälan kår

 

Lägerbrev 1

Lägertid: 21 maj – 24 maj 2020

Preliminär inryckning mellan kl. 09 00 -12 00 den 21 maj.
Preliminär utryckning efter kl. 14 00 den 24 maj.

Program på lägret

2020 kommer vi att ha en programgrupp som ansvarar för planeringen av hela programmet. Scoutkårerna med sina ledare och funktionärer står för det praktiska genomförandet. Samtliga ledare/funktionärer förutsätts aktivt bidra så att vi tillsammans kan erbjuda våra scouter en fin lägerupplevelse med ett bra och varierat program anpassat för samtliga åldersgrupper. Programmet är baserat på att man arbetar patrullvis, våra yngsta skall dock ha en stöttande ledare med sig. Lägrets tema är ännu inte fastställt.

Lägeravgift

Avgiften, för de som deltar på hela lägret är 475kr/person, om man har anmält sig till den 17 april 2020.
I avgiften ingår, programaktiviteter, förläggning samt mat fr.o.m. lunch den 21 maj t o m lunch den 24 maj (frukost, lunch, middag, kvällsfika samt dagens frukt).
När det gäller specialkost kan vi bara erbjuda till dem som är intoleranta mot laktos, mjölk, gluten,  samt vegetarisk kost, dock inte till veganer. Vi återkommer med mer information om detta i nästa lägerbrev.
Om man bara är med en, två eller tre dagar så är avgiften 125 kr/dag/deltagare.
För scoutledarbarn mellan 2-7 år, som inte deltagare i programaktiviteter är priset 240 kr/person för hela lägret och 65 kr/dag/person. Barn under 2 år ingen avgift alls. För ledarbarn i scoutåldern är lägeravgiften samma som för scouterna.
Efter definitivanmälan kommer kåren att erhålla en faktura på lägeravgifter, samt transportkostnad för de som beställt detta.
Efteranmälningsavgift: För de som anmäler sig efter den 17 april tillkommer en efteranmälningsavgift på 125 kr per person.

Intresseanmälningar till 2020 års läger

För att vi i lägerkommittén lättare ska kunna planera för lägret så vill vi att kåren gör en
intresseanmälan till lägret senast den 31 januari 2020.
Anmälan görs via ett formulär som ni hittar på Hörrs Nygårds hemsida  www.horrsnygard.com.
Då vill vi gärna veta vem som är scoutkårens kontaktperson, samt hur många ni tror att ni blir.

Buss

Vi som scouter är ju rädda om vår miljö vilket vi i lägerkommittén vill hjälpa till med genom att ge er kårer möjlighet att beställa busstransport via oss.
Senast den 1 mars är sista dag för kårerna att anmäla sitt intresse för gemensam busstransport. Kostnaden är ca 150 kr/person. Mer information kommer.

Lägerkiosk

Kiosk och kafé kommer att finnas på lägret.
Förläggning!
Kåren tar själv med sig tält, köksutrustning etc.
För att det skall fungera bra för alla behöver vi hjälp av 1-2 vuxna från varje kår några timmar på söndag för att plocka ner och ställa i ordning området.

Utmanarby

Vi kommer att ha en utmanar by på lägret med eget program.

Förträff

Måndagen den 27 april kl. 18 30 kommer det att vara en förträff för deltagande scoutkårer ute på Hörrs Nygård.

PR/info om lägret

Kommer att läggas ut på vår hemsida www.horrsnygard.com.
Första lägerbrevet kommer att skickas ut omkring den 15 februari, och tillsammans med det kommer kårerna att få förslag till en lägerinbjudan till scouterna samt affischer som man kan sätta upp på scoutlokalen.

Funktionärer

Vi behöver bli fler funktionärer som arbetar med lägret, så att det blir ett så bra läger som möjligt för de som väljer Vårlägret på Hörrs Nygård. Tveka inte att höra av dig till oss så snart som möjligt om du eller du vet någon som vill arbeta med någon av dessa uppgifter!

 • Utmanarby
 • Funktionärsmatlagning
 • Intendentur
 • Program
 • Förläggning

Kontakta i första hand Bengt Granelli putte_g @hotmail.com
Aktuella kontaktpersoner för olika funktioner i lägerkommittén som påbörjat arbetet är

 • Bengt Granelli (ansvarig) e-post: putte_g@hotmail.com
 • Margareta Persson (anmälan, ekonomi och buss) e-post: margareta.u.persson@telia.com
 • Jenny Rosengren (program) e-post: programhorrsnygard@gmail.com
 • Pär Lindström (program) e-post: programhorrsnygard@gmail.com
 • Leif Wahlund (förläggning) e-post: leif.wahlund@koeff.se
 • Bertil Rantoft (kiosk och PR)e-post: bertil.rantoft@sydmail.se
 • Annika Sahlin (intendentur) e:post: hoodoogurugirl@hotmail.com
 • Lars Nordberg (intendentur) e:post: lars@baravi.se
 • Ulrika Kretz (utmanarbyn) e-post: sjojdtroll@gmail.com

Hoppas vi ses på Hörrs Nygård den 21 maj – 24 maj 2020
Malmö 2019-11-22
Läger kommittén/ Margareta Persson