Definitivanmälan kår KNIGHTS 2019

Definitivanmälan kår KNIGHTS 2019

Kårens definitivanmälan till KNIGHTS 2019 på Hörrs Nygård.
 • XXXXXX-XXXX
 • BÄVER & SPÅRARE

  Ange med siffror hur många bäver- & spårarscouter som är på plats respektive dag under lägret.
 • UPPTÄCKARE

  Ange med siffror hur många upptäckarscouter som är på plats respektive dag under lägret.
 • ÄVENTYRARE

  Ange med siffror hur många äventyrarscouter som är på plats respektive dag under lägret.
 • UTMANARE & LEDARE I UTMANARBYN

  Ange me siffror hur många utmanarscouter och utmanarledare, boendes i utmanarbyn, som är på plats respektive dag under lägret.
 • LEDARE & LEDARBARN

  Ange med siffror hur många ledare och ledarbarn som är på plats respektive dag under lägret. OBS OBS OBS! MED LEDARE AVSES LEDARE OCH EV UTMANARE SOM INTE BOR I UTMANARBYN
 • PRAKTISK INFO

 • Beskriv vilka allergier och hur många
 • I deltagaravgiften ingår ett lägermärke per person. Här anger ni om ni önskar ytterligare märken utöver dessa. Extra märken kostar 15 kr styck.
 • Exempelvis om ni vill dela by med annan scoutkår